อาจารย์ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนบทและการเขียนเรื่องสั้น บทความสารคดี บทความท่องเที่ยว

การศึกษา

ปริญญาโท - นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) ปริญญาตรี - นศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาพยนตร์และภาพนิ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ 1. ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร, กอปรพงษ์ กุณฑียะ, พัชรพร อรุณรัตนพงศ์. (2561). ความเป็นประพันธกรในภาพยนตร์รักโรแมนติค ของบรรจง ปิสัญธนะกูล. Journal of Media and Communication Inquiry, 1(2) ผลงานด้านการเขียน 1. พล็อตละคร ‘ไฟรัก ลวงแค้น’ เป็น 1 ใน 9 เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ ‘ช่อง 8 หาเรื่อง’ ของดิจิตอลทีวี ช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2. พล็อตละคร ‘รักซ้อนซ่อนเร้น’ เป็น 1 ใน 50 เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวด ‘ช่องวันอ่านเอา’ ของสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ร่วมกับเว็บไซต์อ่านเอา 3. ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ ‘บันทึกกรรม’ ตอนชนแล้วหนี ของบริษัท BEC-TERO Entertainment ออกอากาศในประเทศพม่า 4. ทีมผู้เขียนบทซีรีย์ ‘ลุ้นรักข้ามรั้ว’ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 5. เรื่องสั้นได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือน, กุลสตรี, สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และกฎแห่งกรรม 6. บทความสารคดีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกกาซีน 7. บทความท่องเที่ยวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร BAREFOOT และCheckTour